บริษัท กรุ๊ปเซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่
1. Machinery Part รับออกแบบ พร้อมทั้งผลิตชิ้นงานตามแบบ โดยมีทีมวิศวกรออกแบบมืออาชีพ สำหรับงาน Precision Jig & Fixture, Tooling, Nozzle, Gauge, Die, Spare part โดยใช้วัตถุดิบประเภทอลูมิเนียม เหล็ก สแตเลส ทองเหลอง ทองแดง พลาสติก อีเอสดีพลาสติก ฯลฯ
2. Automation Machine รับออกแบบ และผลิตชิ้นส่วน เพื่อประกอบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ตามความต้องการของลูกค้า สร้างเครื่องจักรตามตัวอย่าง พัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว เขียนโปรแกรมควบคุม ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Mechanical, Electrical, Program) เพื่อรองรับงานทุกประเภท

 
รับสมัครพนักงานสาขาลำพูน ตำแหน่ง: Design Engineer
Copyright © 2010 Group seven engineering Co.,Ltd. All rights Reserved.